Regulamin Galerii BENE EST

Galeria prowadzi sprzedaż obrazów tylko za pośrednictwem sieci Internet.

Działalność gospodarcza zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Szczecinie pod numerem P/056586/10 jako:

ANTYKWARIAT HUMANITAS ELŻBIETA KISIEL-GŁADKOWSKA
ul. Pocztowa 1a/7
70-356 Szczecin
NIP: 852 123 66 43
Regon: 811223152
Numer konta bankowego
89 1140 2004 0000 3502 6719 3746

Niniejszy regulamin posługuje się następującymi określeniami:

Klient
osoba lub firma kupująca w Galerii
Galeria
strona sprzedająca Klientowi
Towar
obrazy podlegające transakcjom

W kwestiach nieuregulowanych przez regulamin obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedaż obrazów - Galeria BENE EST

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.beneest.pl.
 2. Klient dokonuje płatności za towar poprzez przelew na konto Galerii.
 3. Klient prócz ceny towaru opłaca także koszty opakowania i przesyłki w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Przesyłka i płatność. W/w koszty są stałe i nie zależą od ilości wysyłanych pozycji ani od łącznej kwoty do zapłaty.
 4. Wysyłka towaru następuje w przeciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie Galerii.
 5. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłkami poleconymi.
 6. Galeria gwarantuje dobrą jakość opakowania wysyłanego towaru.
 7. Transakcja sprzedaży dokumentowana jest potwierdzeniem sprzedaży przesyłanym na konto e-mail klienta lub na życzenie klienta rachunkiem dołączanym do przesyłki.
 8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem. Klient nie może anulować zamówienia, które jest na etapie dostawy.
 9. Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 2.03.2000 (Dz.U.2000 nr 22 poz . 271 z późniejszymi zmianami) klient może zrezygnować z towaru kupionego w Galerii bez podania przyczyny 10 dni od daty odebrania przesyłki. Możliwość ta istnieje tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Galeria nie zwraca opłat za przesyłkę. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Pieniądze przesyłamy na konto lub przekazem pocztowym pod wskazany adres, natychmiast po otrzymaniu zwracanego towaru. Jeżeli klient zażyczy sobie zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym, koszt przekazu jest pokrywany ze środków klienta.
 10. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem. Koszt przesyłki zagranicznej zostanie podany klientowi osobnym e-mailem (wg cennika Poczty Polskiej)
 11. Wszystkie towary oferowane przez Galerię są własnością Galerii.
 12. Wszelkie dane klientów są wykorzystywane tylko dla potrzeb Galerii i nie są udostępniane osobom trzecim.
 13. Jeżeli klient zrealizuje zamówienie jego dane osobowe muszą pozostać w naszej bazie klientów co najmniej 5 lat od ostatniego zamówienia. Wynika to z przepisów finansowych